Tervetuloa opiskelemaan
avoimeen yliopistoon!

Avoin yliopisto-opetus on avointa kaikille - iästä, tavoitteista ja pohjakoulutuksesta riippumatta, ilman pääsykokeita.

Opiskelu antaa mahdollisuuden:

 • tutustua yliopisto-opiskeluun ja eri tutkinto-ohjelmiin
 • kehittää itseään ja oppia uutta
 • saada tieteellistä taustaa ajankohtaisille ilmiöille
 • parantaa ammatillisia valmiuksia ja työelämätaitoja
 • opiskella tutkintotavoitteisesti ja liittää opinnot myöhemmin osaksi yliopistotutkintoa
 • hakeutua tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta

Lukuvuonna 2018-2019 järjestämme avoimen yliopiston opintoja yhteistyössä Jyväskylän avoimen yliopiston kanssa.

Tule opiskelemaan helposti ja vaivattomasti omaan tahtiin.

Täydennä osaamistasi työelämän tarpeisiin! 


 

Kasvatustieteen perusopinnot, 25 op

Emme järjestä kasvatustieteen opintoja lukuvuonna 2019-2020

Kasvatustieteen opiskelu sopii kaikille, joita kiinnostaa kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen tarkastelu tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta. Opiskelun antia voi hyödyntää useissa työtehtävissä, joissa tarvitaan tietoutta eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä. Opinnoista on hyötyä myös haettaessa erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin.

Lue lisää!

Kasvatustieteen perusopinnoissa perehdytään mm. seuraaviin teemoihin ja ilmiöihin:

 • Oppimiskäsitykset ja niiden pedagogiset seuraukset
 • Erilaiset oppimisympäristöt
 • Asiantuntijuus yhteisöllisenä ilmiönä
 • Tieteellisen ajattelun tunnuspiirteitä, tutkimuksen lukutaito, kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologiset päälinjat
 • Vuorovaikutuksen havainnointi ja tutkiminen
 • Oma vuorovaikutusosaaminen

Toteutusmuoto

Kasvatustieteen perusopinnot toteutetaan lv. 2017-18 ryhmänohjausmallilla. Kankaanpään opisto suunnittelee yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa ryhmänohjaukseen pohjautuvan ja aikataulutetun opetuksen toteutuksen. Erityisen tärkeään rooliin nousee oppilaitoksessa toteutettu lähiryhmätyöskentely, jota ohjaa Kankaanpään opiston oma ryhmänohjaaja. Ryhmänohjaajana toimii Anna-Maija Gustafsson, puh. 044 7729 225, anna-maija.gustafsson@kopisto.fi.

Kasvatustieteen perusopinnot voi joustavasti liittää osaksi muita opintoja ja niiden jälkeen opiskelua on mahdollista jatkaa kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai varhaiskasvatustieteen aineopintoihin.

Kurssi: Kasvatustieteen perusopinnot, 25 op
Hakuaika:
emme järjestä opintoja lukuvuonna 2019-2020
Hinta: 350 €/ opintokokonaisuus(25 op)
Järjestäjä: Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Ilmoittautuminen

Opintoihin ilmoittaudutaan aina ensin yhteistyöoppilaitokseen. Tässä tapauksessa Kankaanpään opistoon.

Infotilaisuudet

Tutustu kasvatustieteen perusopintojen sisältöön tarkemmin tästä linkistä: Kasvatustieteen perusopinnot.


Psykologian perusopinnot, 25 op

Emme järjestä psykologian opintoja lukuvuonna 2019-2020

Psykologian perusopinnoissa perehdyt psykologian peruskäsitteisiin ja tutustut eri osa-alueiden keskeisiin teorioihin ja psykologian tiedonhankintamenetelmiin. Perusopinnoissa opit ymmärtämään teoreettista tietoa ja soveltamaan sitä arkielämään ja omiin kokemuksiin.

Lue lisää!

Opinnot soveltuvat kaikille psykologiasta kiinnostuneille. Psykologiaa opiskelevat haluavat esimerkiksi kehittyä ammatillisesti, rikastaa maailmankuvaansa tai jäsentää elämänkokemuksiaan. Opiskelijoina on mm. terveydenhoitoalalla työskenteleviä, opettajia, asiakaspalvelutehtävissä toimivia ja yritysmaailmassa työskenteleviä. Oman joukkonsa muodostavat yliopistojen sivuaineopiskelijat, lukio-opiskelijat sekä yliopistotutkintoa suunnittelevat eri-ikäiset ihmiset. Psykologia soveltuu hyvin myös talous-, viestintä-, liikunta- tai taideaineiden yhteyteen.

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit:

 • Kehityspsykologia
 • Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian perusteet
 • Persoonallisuuspsykologia
 • Terveyden ja mielenterveyden psykologia
 • Psykologian tutkimusmenetelmät

Toteutusmuoto

Psykologian opiskelu on monimuotoista. Erityisen tärkeään rooliin nousee oppilaitoksessa toteutettu tuutoriryhmätoiminta, johon voit osallistua yksilöllisen työskentelyn lisäksi. Kankaanpään opistolla tutorina toimii psykologi Miia Lehesvuori. Ryhmäkokoontumiset toteutetaan Kankaanpään opistolla, noin kerran kuukaudessa ilta-aikaan.

Psykologian perusopinnot voi joustavasti liittää osaksi muita opintoja. Perusopintojen jälkeen opintoja on mahdollista jatkaa psykologian aineopintoihin.

Kurssi: Psykologian perusopinnot, 25 op
Hakuaika:
 Syksyllä 2019 emme käynnistä opintoja.
Hinta: 350 €/ opintokokonaisuus (25 op)
Järjestäjä: Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Ilmoittautuminen

Opintoihin ilmoittaudutaan aina ensin yhteistyöoppilaitokseen. Tässä tapauksessa Kankaanpään opistoon. Syksyllä 2019 emme käynnistä opintoja.

Infotilaisuus

Infotilaisuus opinnoista järjestetään Kankaanpään opistolla.

Ryhmäkokoontumiset

Syksyllä 2018 aloittanut ryhmä kokoontuu Kankaanpään opistolla, osoitteessa Opistonkatu 5, 38700 Kankaanpää. Aspin-talossa, tuotantoluokka, 2. kerros, klo 17.30 alkaen.
Päivät (kevät 2019): 22.1., 19.2., 26.3., 16.4., 8.5. ja 21.5.2019

Tutustu psykologian perusopintojen sisältöön tarkemmin tästä linkistä: Psykologian perusopinnot.Opiskelu avoimessa yliopistossa

Avoimen yliopiston kohderyhmä - Kankaanpään opisto

Kohderyhmä

Avoin yliopisto on kaikille! Opiskelu avoimessa yliopistossa on erinomainen mahdollisuus hankkia jo olemassa olevaan koulutukseen syventäviä tietoja. Jos harkitset alan vaihtoa, voit tutustua eri aloihin, ja myöhemmin hyväksilukea avoimen yliopiston opinnot suorittamaasi tutkintoon.

Opiskelua avoimessa yliopistossa

Opiskelu

Tutustu kurssivalikoimaan ja ilmoittaudu haluamallesi kurssille. Jokaisen kurssiesittelyn yhteydessä kerrotaan tarkemmat tiedot kurssin hinnasta, aikataulusta sekä tenttikäytännöistä. Osallistuminen on helppoa - verkko-opiskelua kotikoneelta!

Avoimen yliopiston tentit

Tentit

Kurssiesittelyn yhteydessä kerrotaan tenttikäytännöistä ja aikatauluista.

Avoimen yliopiston kustannukset

Kustannukset

Avoin yliopiston kurssien hinnat on mainittu jokaisen kurssiesittelyn kohdalla erikseen.

Tarkista hintatiedot kurssiesittelystä.

Avoimen yliopiston kurssien peruutusehdot

Peruutusehdot

Maksuton peruutus 14 päivää ennen kurssin alkua. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista laskutetaan toimistomaksu 30€. Kankaanpään opisto pidättää oikeuden muutoksiin ja koulutuksen peruuttamiseen.

Opiskele avoimessa yliopistossa - kysy lisätietoja Kankaanpään opistosta

Lisätietoja

Ota yhteyttä jos kiinnostuit opiskelusta avoimessa yliopistossa!

Kaarina Ketola, koulutussuunnittelija
p. 044 7729 229
Lähetä sähköpostia!

Yhteystiedot

Kankaanpään opisto
Opistonkatu 5, 38700 Kankaanpää

Puh. 044 772 9238 | kankaanpaanopisto.fi
kankaanpaan.opisto@kopisto.fi

Kankaanpään opisto
Pinninkatu 53 B, 4.krs, 33100 Tampere

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

This message is only visible to admins:
Problem displaying Facebook posts.

Error: An access token is required to request this resource.
Type: OAuthException
Code: 104
Click here to Troubleshoot.