Jyväskylän avoin yliopisto

Jyväskylän avoin yliopisto

Kasvatustieteen perusopinnot (syksy 2016)

Kasvatustieteen opiskelu sopii kaikille, joita kiinnostaa kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen tarkastelu tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta. Opiskelun antia voi hyödyntää useissa työtehtävissä, joissa tarvitaan tietoutta eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä. Opinnoista on hyötyä myös haettaessa erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin.

Kasvatustieteen perusopinnoissa perehdytään mm. seuraaviin teemoihin ja ilmiöihin:

 • Oppimiskäsitykset ja niiden pedagogiset seuraukset
 • Erilaiset oppimisympäristöt
 • Asiantuntijuus yhteisöllisenä ilmiönä
 • Tieteellisen ajattelun tunnuspiirteitä, tutkimuksen lukutaito, kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologiset päälinjat
 • Vuorovaikutuksen havainnointi ja tutkiminen
 • Oma vuorovaikutusosaaminen

Opintojen toteutus on suunniteltu siten, että ne voi aloittaa ja suorittaa omaan tahtiin etäopiskellen, missä tahansa opintojaksojärjestyksessä. Suoritustavat vaihtelevat opintojaksoittain (oppimistehtävä, verkkokurssi, tentti, etätentti jne.). Tarkempi hakuaika ja hinta ilmoitetaan myöhemmin.


Tenttipäivän käytännöt

 • Tentit ovat Jyväskylän avoimen yliopiston opiskelijoille tiistaisin Aspintalossa
 • Ilmoittautuminen tentteihin kaksi (2) viikkoa ennen tenttipäivää sähköpostilla
 • Tiedon luokkatilasta löydät Aspintalon ala-aulan ilmoitustaululta
 • Tentti alkaa klo 16:30
 • Paikalle on saavuttava viimeistään klo 17
 • Tentti päättyy viimeistään klo 20:30
 • Aikaisintaan tentistä voi poistua klo 17

Tenttipäivät syksy 2016
ti 13.9.2016 klo 16.30-20.30
ti 11.10.2016 klo 16.30-20.30
ti 1.11.2016 klo 16.30-20.30
ti 29.11.2016 klo 16.30-20.30