Kasvatustieteen perusopinnot (syksy 2017)

Kasvatustieteen opiskelu sopii kaikille, joita kiinnostaa kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen tarkastelu tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta. Opiskelun antia voi hyödyntää useissa työtehtävissä, joissa tarvitaan tietoutta eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä. Opinnoista on hyötyä myös haettaessa erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin.

Kasvatustieteen perusopinnoissa perehdytään mm. seuraaviin teemoihin ja ilmiöihin:

  • Oppimiskäsitykset ja niiden pedagogiset seuraukset
  • Erilaiset oppimisympäristöt
  • Asiantuntijuus yhteisöllisenä ilmiönä
  • Tieteellisen ajattelun tunnuspiirteitä, tutkimuksen lukutaito, kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologiset päälinjat
  • Vuorovaikutuksen havainnointi ja tutkiminen
  • Oma vuorovaikutusosaaminen

Toteutusmuoto

Kasvatustieteen perusopinnot toteutetaan lv. 2017-18 ryhmänohjausmallilla. Kankaanpään opisto suunnittelee yhteistyössä avoimen yliopiston kanssa ryhmänohjaukseen pohjautuvan ja aikataulutetun opetuksen toteutuksen. Erityisen tärkeään rooliin nousee oppilaitoksessa toteutettu lähiryhmätyöskentely, jota ohjaa Kankaanpään opiston oma ryhmänohjaaja. Ryhmänohjaajana toimii Kankaanpäässä Anna-Maija Gustafsson, puh. 044 7729 225, anna-maija.gustafsson@kopisto.fi.

Kasvatustieteen perusopinnot voi joustavasti liittää osaksi muita opintoja ja niiden jälkeen opiskelua on mahdollista jatkaa kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen tai varhaiskasvatustieteen aineopintoihin.

Kurssi: Kasvatustieteen perusopinnot, 25 op
Hakuaika:
31.8.2017 asti.
Hinta: 200 €/opintokokonaisuus (25 op), tai 10 €/opintopiste.
Järjestäjä: Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Ilmoittautuminen

Opintoihin ilmoittaudutaan aina ensin yhteistyöoppilaitokseen. Tässä tapauksessa Kankaanpään opistoon. Pääset ilmoittautumaan opintoihin tästä linkistä.

Saat myöhemmin lisätietoja, miten ilmoittautuminen opiskelijaksi yliopistoon tapahtuu.

Tutustu kasvatustieteen perusopintojen sisältöön tarkemmin tästä linkistä: Kasvatustieteen perusopinnot.

Infotilaisuudet

29.8.2017 tiistai klo 17.00-18.30 Kankaanpään opistolla, Aspin talossa.
7.9.2017 torstai klo 16.30-18.00 Tampereella, Pinninkadun oppimiskeskuksessa, Pinninkatu 53 B, 4. kerros.


Tenttipäivät syksy 2017

Yliopiston aikataulun mukaisesti, kerran kuussa.
Päivät ilmoitetaan myöhemmin.